Breaking News
Home / پرستاری

پرستاری

تحقیق با موضوع بیماری ام اس ms

تحقیق با موضوع بیماری ام اس ms از اینکه تحقیق با موضوع بیماری ام اس ms را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل تحقیق با موضوع بیماری ام اس ms در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل تحقیق بیماری ام اس;MS;دانلود تحقیق درباره بیماری MS;تحقیق رشته پرستاری …

Read More »

پاورپوینت مراقبت ازبیمار در بخش پرتوشناسی

پاورپوینت مراقبت ازبیمار در بخش پرتوشناسی از اینکه پاورپوینت مراقبت ازبیمار در بخش پرتوشناسی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت مراقبت ازبیمار در بخش پرتوشناسی در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل دانلود پاورپوینت مراقبت ازبیمار در بخش پرتوشناسی;بررسی مراقبت ازبیمار در بخش پرتوشناسی;پاورپوینت جامع …

Read More »

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها از اینکه پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل دانلود پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها;بررسی پرستاری در شکستگی ها;پاورپوینت جامع و کامل پرستاری در شکستگی …

Read More »

پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده

پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده از اینکه پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل فرایند پرستاری در خانواده ;ساختار خانواده ;ارزشهای خانواده می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت فرایند پرستاری در …

Read More »

دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی

دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی از اینکه دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل …

Read More »

پاورپوینت نیش، گزش و گازگرفتگی

پاورپوینت نیش، گزش و گازگرفتگی از اینکه پاورپوینت نیش، گزش و گازگرفتگی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت نیش، گزش و گازگرفتگی در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل پاورپوینت نیش گزش و گازگرفتگی;هاری;گازگرفتگی انسان;مارگزیدگی;كبرای معمولی;افعی صحرایی شاخدار;علایم مارگزیدگی;اقدامات درمانی در مارگزیدگی;گزیدگی مار غیرسمی;اقدام درمانی;گزش …

Read More »

جزوه انواع پانسمان های مدرن

جزوه انواع پانسمان های مدرن از اینکه جزوه انواع پانسمان های مدرن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه انواع پانسمان های مدرن در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه انواع پانسمان های مدرن;اهداف بکار بردن پانسمان;Traditional dressings پانسمان های سنتی;ترمیم در محیط مرطوب;پانسمان های …

Read More »

جزوه کاتاراکت آب مروارید

جزوه کاتاراکت آب مروارید از اینکه جزوه کاتاراکت آب مروارید را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه کاتاراکت آب مروارید در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه کاتاراکت آب مروارید;ریشه های بیماری;عوامل خطر برای ایجاد کاتاراکت;بیماری های چشمی همراه;عوامل سمی;عوامل فیزیکی;عوامل مربوط به تغذیه;بیماری های …

Read More »

جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی

جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی از اینکه جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی;آبسلانگ;سرنگ ;انواع سرنگ ها;سرسوزن;Angiocatheter …

Read More »

جزوه انواع آزمایشات

جزوه انواع آزمایشات از اینکه جزوه انواع آزمایشات را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه انواع آزمایشات در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه انواع آزمایشات;آزمایشات روتین شامل;آزمایش خون CBC_FBS_BS_HbHCT_PLTPTPTTCholestrol_FbCr BUNNaKCa;LDLHDL;آزمایش ادرار UAUC;آزمایش مدفوعگایاگ و كشت مدفوع;سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران …

Read More »